Inici

La nostra Finalitat !!!

La presencia de la figura de l’Auxiliar Sanitari a les clíniques veterinàries és actualment un fet habitual i que es dona ja per establert. Cada dia més, la nostra professió esdevé indispensable pel bon funcionament d’una clínica i per això, hem considerat portar a terme la creació d’una organització que “ens representi, defensi i ajudi en els nostres interessos i a la nostra activitat ” com associació amb un funcionament Col·legial”.

La Revista per Auxiliars Veterinaris ATEUVES ens anuncia en la seva web i revista: Revista

Avantages pels Associats col·legiats.

 • Donar a coneixer els Auxiliar Clínics Veterinaris  ( ACV) com a professionals.
 • Tenir ben organitzada una borsa de treball
 • Convenis en Pràctiques amb Clíniques veterinàries.
 • Garantir Formació continuada.
 • Ajudar a l’acreditció del Diploma.
 • Resposabilitat Civil
 • Defensa Jurídica laboral
 • Conferències, col·loquis, xerades.

Interactuació amb el Col·legi de Veteriaris.

 • Signar un conveni de col·laboració.
 • Interconectar borsa de treball.
 • Formació continua
 • Conferències, xerrades.
 • Altres inicitiaves mutuament proposades.

Lligam professional amb els veterinaris

 • Conveni de col·laboració.
 • Conveni de pràctiques.
 • Abonament de la Seguretat Social.
 • Selecció d’auxiliars.

Relació amb l’Administració.

 • Defensar el reconeixament davant del Ministeri d’educació de l’oficialitat dels ATV.
 • Controlar les acreditacions de les Comunitats Autònomes (SEPE).
 • Adreçar la Qualificació professional com Auxiliar a una Formació Professional.
 • Arribar acords amb l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.
 • Representar els interessos i drets generals de la professió.

Relació amb altres Associacions.

 • Participar i col·laborar amb totes les associacions espanyoles amb la mateixa finalitat comuna.
 • Defensar l’Oficialitat del estudis d’auxiliar Veterinària.
 • Paricipar en reunions i congresos
Traductor