Pràctiques en clíniques.

Com associat col·legiat buscarem que puguis relitzar 120 h pràctiques/l’any en una clínica veterinària de Girona provincia.

ACAVET t’ofereix tot el soport i els medis per que aconsegueixis un contracte laboral definitu. Però abans tens assegurades unes pràctiques signant un conveni amb la clínica acordada.

Ara ja ets un professional i tens que demostrar tot el que has aprés i desenvolupar totes les teves actituts. Cada dia estaras més aprop d’aconseguir una plaça fitxa.

Des de  1 de  gener  de 2024 els auxiliars que realitzin pràctiques formatives no remunerades , han d’estar inclosos i donats d’alta al sistema de la Segura Social. Aquest import serà abonat per ACAVET al centre clínic responsable de la contractació.

  • Requisits.
    • Ser auxiliar amb Diploma..
    • Signar el conveni de pràctiques.
  • Condicions.
    • No es faran les pràctiques fins haver passat 8 mesos d’haver-se col·legiat..
Traductor