ETT Contractació temporal

empresa de trabajo temporal

Què és una ETT ?

S’anomena Empresa de Treball Temporal (ETT) aquella l’activitat de la qual consisteix a posar a disposició d’una altra empresa (l’Empresa Usuària), amb caràcter temporal, auxiliars contractats per ella.

Quan una Clínica Veterinària necessita cobrir temporalment un lloc de treball i recorre a l’ ETT de l’associació, estableixen mitjançant contracte, una relació mercantil. Després, l’ETT realitza un procés de cerca i selecció dels auxiliars col·legiats adequats a les necessitats de la clínica, procedint a la seva contractació i establint-hi una relació laboral. Finalment, l’auxiliar que ha estat contractat per l’ETT de l’associació prestarà els seus serveis a la clínica usuària, sota la direcció i autoritat dels quals, l’auxiliar exercirà les seves funcions.

A la feina temporal es produeix sempre una triple relació. Aquella que es produeix entre l’ETT i el l’auxiliar (relació laboral); la que s’estableix entre l’ETT i la clínica Usuària (relació mercantil) i l’existent entre la clínica i el auxilar mateix, que és una relació funcional.

Si necessita un auxiliar veteriari amb contractació temporal, es posi en contate amb nosaltres.

Traductor