Col·legi Veterinaris Girona

L’I·lustre Col·legi de Veterinaris de Girona és per nosaltres una referència a seguir. El nostre lligam amb els veterinaris és indudablee (estem a la segona linia) però formem part de tot el que representa el “mon Clínic veterinari“.

Cor de Maria, 10 entl. 3 – 17002 Girona
Tel. 972 20 00 62

Volem presentar unes propostes al Col·legit de Veterinaris per arribar a mutuus acords:

  • Signar un conveni de col·laboració i participació
  • Interconnectar la “borsa de treball” per millorar la selecció dels veterinaris.
  • Compartir conferencies, xerrades.
  • Realitzar Cursos.
  • Altres iniciatives mútuament acordades
Traductor