Acreditació del DiplomaSón molts els alumnes que estudien el curs d’auxiliar veterinari que ens escriuen i pregunten cada setmana per saber com acreditar el Diploma amb un certificat de professionalitat a España. .

Qué és un certificat de professionalitat Nivell 3

Un certificat de professionalitat és un document oficial que acredita que una persona comta amb les competències necessàries per exercir una activitat laboral concreta. Aquests certificats són expedits pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) a Espanya i tenen validesa a tot el territori nacional. Els certificats de professionalitat, regulats pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener, són l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en làmbit de l’administració laboral.

El curs d’auxiliar clínic veterinai està considerat Nivel III és compatible amb el títol de grau superior de FP o amb les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 i/o 45 anys.

Per participar en el procediment D’ACREDITACIÓ de Grau III com Auxiliar clínics veterinari, hauràs de complir els requisits següents:

 • Nacionalitat:
  • Posseir la nacionalitat espanyola.
  • Haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió, ser titular d’una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establerts a la normativa espanyola d’estrangeria i immigració.
 • Curs:
  • Cal disposar d’una titulació com Auxiliar veternari resultat d’una formació de 660 hores de formació com Auxiliar Clínic i superar una avaluació que demostri que s’han adquirit les competències necessàries regides per les competencies publicades en el BOE en el Real Decret 705/2017.
  • A ACAVET disposa del curs que s’adapta a la normativa oficial de l’Institut Nacional de Qualificacions publicada al BOE (Reial Decret 705/2017, de 7 de juliol), quant a contingut de la formació i nombre d’hores lectives per a conseguir el certificat de professionalitat AGA488_3.
 • Assessorament per l’acreditació.
  • L’acreditació consisteix en donar a coneixa via online a un evaluador, que es té coneixament de les 6 competències publicades al Boe en el Real Decret 705/2017.
  • Cal aclarir que l’acreditació no és un examen, és una avaluació individual, en que s’examina la informació aportada pel candidat i es fan entrevistes per assegurar-ne el grau de coneixement.
  • ACAVET t’ajudarà a realitzar tota la tramitació i ajudar-te en el procés.
 • Quan pots acreditar la titulació d’Auxiliar?.
  • L’estat espanyol ha donat les competències de l’acreditació a les Comunitats Autònomes. Quan La Generalitat de Catalunya obri el tràmit per realitzar-la, podrem inscriure’ns. La pregunta és, Quan ho farà ?
  • Pots acreditar el teu títul a nivell nacional en qualsevol comunitat autònoma. Darrerament les Balears i les Canàries van obrir el procés i molts auxiliars de la península es van presentar. Es fa via online.

Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

 • https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/07/07/705
 • Materias
  • Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
  • Currículo
  • Enseñanza de Formación Profesional
  • Formación profesional
  • Sanidad
  • Sanidad veterinaria
  • Títulos académicos y profesionales
Traductor